BEHAWIORYSTA – ZOOPSYCHOLOG / ANIMAL BEHAVIOR CONSULTANT edycja IV - E-learning | Ethoplanet
BEHAWIORYSTA – ZOOPSYCHOLOG / ANIMAL BEHAVIOR CONSULTANT edycja IV

BEHAWIORYSTA – ZOOPSYCHOLOG / ANIMAL BEHAVIOR CONSULTANT edycja IV

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego
i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu
20 punktów edukacyjnych.

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy do pracy z psami i kotami, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie behawioru tych zwierząt, zrozumienie ich potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi. Kurs zoopsychologa obejmuje także podstawy treningu, niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Kursanci przejdą także kurs pierwszej pomocy, za który wręczony będzie odrębny certyfikat.

Terminy zjazdów czwartej edycji (2021) (nabór od stycznia!):

 1. 2021-09-04, 2021-09-05, zajęcia live
 2. 2021-09-18, 2021-09-19, zajęcia live z psami
 3. 2021-10-16, 2021-10-17, online
 4. 2021-10-23, 2021-10-24 online
 5. 2021-11-13, 2021-11-14, online
 6. 2021-11-27, 2021-11-28, zajęcia live
 7. 2021-12-04, 2021-12-05, online
 8. 2021-12-11, 2021-12-12, online
 9. 2021-12-18, 2021-12-19, zajęcia live

Egzamin: 8.01.2022

Czym się wyróżniamy?

Tylko u nas poza blokiem teoretycznym, kursanci przechodzą cały szereg zajęć warsztatowych, treningowych a także praktyk pod okiem doświadczonych behawiorystów. Możemy poszczycić się ogromnymi osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w działalności praktycznej. Tylko u nas wykładają profesjonalni wykładowcy akademiccy.

Czy łatwo ukończyć nasz kurs behawiorysty zwierzęcego?

Zdecydowanie nie! Naszą misją jest promowanie profesjonalizmu i perfekcyjności. Nasi kursanci będą chodzącą reklamą jakości naszych kursów. Kurs psychologa zwierzęcego składa się z 8 zjazdów: 6 teoretycznych (moduł1) i 2 praktycznych (moduł2), a także serią praktyk pod okiem behawiorysty. Każdy blok tematyczny kończy się testem, a na koniec kursanci muszą zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Tematyka zajęć i szczegółowy opis na: https://ethoplanet.com/kursy/behawiorysta-zoopsycholog/ 

 

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta- dla chętnych
 • warsztaty dietetyczne i zoofizjoterapeutyczne
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących (wydawany osobny certyfikat!)
 • Szkolenie: Podstawy prawne utrzymywania psa lub kota (wydawany osobny dyplom!) z adw. Karoliną Kuszlewicz
 • JEDEN KURS – 5 CERTYFIKATÓW! (1. KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH, 2. PODSTAWY PRAWNE UTRZYMYWANIA PSA LUB KOTA,  3. BEHAWIORYSTA-ZOOPSYCHOLOG ETHOPLANET, 4. Podstawy PET BIZNESU, 5. ANATOMIA I FIZJOLOGIA DLA BEHAWIORYSTÓW)
 • lunch (dwudaniowy)
 • przerwy kawowe

Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego w terminie wskazanym w harmonogramie kursu jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 150zł/egzamin. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu obu egzaminów. Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest na wzór MEN, a także nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet.

Liczba godzin: 350

Liczba zjazdów weekendowych: 8, ponadto ponad 150 godzin nagranych materiałów dostępnych dla uczestników w każdej chwili! 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa 02-971,ul. Przekorna 33

 

UWAGA! Tworzymy społeczność Behawioryści Ethoplanet! Tylko u nas masz darmową reklamę na naszej stronie internetowej!

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu

W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej

 

Program przedmiotowy kursu:

Liczba godzin zajęć Praca Online Łącznie Przedmiot Prowadzący
6 2 8 Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Podstawy anatomii psów i kotów Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Podstawy fizjologii psów i kotów Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Profilaktyka weterynaryjna. Lek. wet. Katarzyna Barłowska
5 5 10 Wpływ chorób somatycznych na zachowanie zwierząt lek. wet. Martyna Woszczyło
3 3 6 Hormony i ich działanie. Lek. wet. Katarzyna Barłowska
4 4 8 Rozród psów i kotów. Socjalizacja szczeniąt i kociąt. Lek. wet. Katarzyna Barłowska, mgr inż.Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Neuropsychologia. Dr Grzegorz Juszczak
3 3 6 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Dr Grzegorz Juszczak
1 1 2 Podstawy genetyki Dr Grzegorz Juszczak
1 1 2 Rytmika czynności fizjologicznych. Dr Grzegorz Juszczak
2 2 4 Procesy uczenia się i pamięci Dr Grzegorz Juszczak
4 4 8 Podstawy dietetyki dr Karolina Hołda
2 2 4 Wpływ diety na zachowanie dr Karolina Hołda
2 2 4 Manipulacje dietą dr Karolina Hołda
2 2 4 Wprowadzenie do psychologii Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
10 10 20 Diagnostyka zaburzeń behawioralnych. Algorytmy postępowania. Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Katarzyna Barłowska, lek. wet. Martyna Woszczyło
2 2 4 Praca z klientem Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
6 6 12 Analiza przypadków Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło, lek. wet Jolanta Łapińska,
1 1 2 Podstawy etologii Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
3 3 6 Zoopsychologia – Elementy psychologii zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Zoosemiotyka- Behawior psa Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Zoosemiotyka- Behawior kota Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
2 2 4 Relacje człowiek – zwierzę Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
2 2 4 Etogram psa Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
2 2 4 Etogram kota Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Systemy emocjonalne Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
1 1 2 Podstawy nosework Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
15 15 30 Problemy behawioralne psów i kotów Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, lek. wet Jolanta Łapińska,
1 1 2 Dobrostan zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 0 4 Domestykacja Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, Kinga Stępniak
5 5 10 Metody oceny zachowania zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, dr  Ewa Adamkiewicz
10 15 25 Terapie behawioralne psów i kotów Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, Lek. wet. Jolanta Łapińska,
10 15 25 Techniki pracy z psami i kotami z zaburzeniami behawioralnymi dr  Ewa Adamkiewicz, Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
4 4 8 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów Lek. wet. Jolanta Łapińska
4 4 8 Zoofizjoterapia Inż. Milena Beli
8 9 17 Zajęcia praktyczne z psami- podstawy treningu mgr Artur Łazarczyk, mgr Magdalena Żelazowska, tech.wet. Szymon Migas
3 3 6 Metody oceny temperamentu dr  Ewa Adamkiewicz
2 0 2 Aspekty prawne – Pies w społeczeństwie (odpowiedzialność cywilna i karna) adw. Karolina Kuszlewicz
10 10 20 Praktyki w schronisku – diagnostyka Magdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak, Piotr Kleszczyński, Danuta Sawicka, Natalia Kropa, Agnieszka Bieńkowska,  Agnieszka Nalepa.
10 15 25 Praktyki- Konsultacje Magdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak, Piotr Kleszczyński, Danuta Sawicka, Natalia Kropa, Agnieszka Bieńkowska, Agnieszka Nalepa.
Łącznie godzin: 350

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego
i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu
20 punktów edukacyjnych.

 

Zamówienie

Wybrane warianty: 2

od

7500.00

PLN

Zamów

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.