BEHAWIORYSTA – ZOOPSYCHOLOG / ANIMAL BEHAVIOR CONSULTANT - E-learning | Ethoplanet
BEHAWIORYSTA – ZOOPSYCHOLOG / ANIMAL BEHAVIOR CONSULTANT

BEHAWIORYSTA – ZOOPSYCHOLOG / ANIMAL BEHAVIOR CONSULTANT

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy do pracy z psami i kotami, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie behawioru tych zwierząt, zrozumienie ich potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi. Kurs zoopsychologa obejmuje także podstawy treningu, niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Kursanci przejdą także kurs pierwszej pomocy, za który wręczony będzie odrębny certyfikat.

Czym się wyróżniamy?

Tylko u nas poza blokiem teoretycznym, kursanci przechodzą cały szereg zajęć warsztatowych, treningowych a także praktyk pod okiem doświadczonych behawiorystów. Możemy poszczycić się ogromnymi osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w działalności praktycznej. Tylko u nas wykładają profesjonalni wykładowcy akademiccy.

Czy łatwo ukończyć nasz kurs behawiorysty zwierzęcego?

Zdecydowanie nie! Naszą misją jest promowanie profesjonalizmu i perfekcyjności. Nasi kursanci będą chodzącą reklamą jakości naszych kursów. Kurs psychologa zwierzęcego składa się z 8 zjazdów: 6 teoretycznych (moduł1) i 2 praktycznych (moduł2), a także serią praktyk pod okiem behawiorysty. Każdy blok tematyczny kończy się testem, a na koniec kursanci muszą zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Tematyka zajęć:

Moduł 1 – Teoria

Blok 1 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt

 • Anatomia i fizjologia psów i kotów. Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krwionośny. Układ hormonalny. Układ wydalniczy. Układ nerwowy. Układ powłokowy. Układ rozrodczy: żeński i męski. Układ ruchowy. Najważniejsze różnice między gatunkami. (zajęcia online)
 • Neuropsychologia i biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Budowa układu nerwowego.
 • Podstawy genetyki
 • Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień szczeniąt – wg World Small Animal Veterinary Association, program standardowy, program wczesny, program późny. Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienia dodatkowe. Choroby zakaźne; nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha), wścieklizna, białaczka kotów, wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwiroza kotów, panleukopenia kotów. Profilaktyka przeciw ekto- i endo-pasożytom. Choroby pasożytnicze. Choroby wektorowe (przenoszone przez komary i kleszcze).
 • Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Pojęcie bólu.
 • Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu.
 • Hormony i ich działanie. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i syntetyzowane przez nie hormony. Wpływ hormonów na zachowanie. Najczęstsze zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych u zwierząt; niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga. Hormonozależne choroby nowotworowe. Różnica pomiędzy kastracją a sterylizacją. Wady i zalety kastracji i sterylizacji.
 • Pamięć, myślenie, inteligencja.
 • Emocje (Jaak Panksepp). Learning->wanting->liking system.

Blok 2 Podstawy etologii

 • Podstawowe pojęcia: behawioryzm, behawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
 • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 • Pojęcie dobrostanu w świetle obecnego prawa.
 • Pochodzenie psów i kotów. Proces domestykacji- najnowsze badania. Teoria dominacji- fakty i mity.
 • Pojęcie temperamentu i osobowości. Metody oceny (C-BARQ, DMA)
 • Podstawy psychologii

Blok 3 Proces uczenia

 • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
 • Rytualizacja i nawyki.
 • Wyuczona bezradność.

Blok 4 Zachowanie się psów i kotów

 • Behawior psów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie psów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests) oraz ocena eksperta poszczególnych ras (ang. expert ratings of breed prototypes). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: modelu EMRA (COAPE®), kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet- Behavioural NEW® (ang. Needs – Emotions – Welfare)
 • Trening Regulacji Zachowań (Technika BAT)

Blok 5 Rozród psów i kotów

 • Decyzja o rozmnażaniu.
 • Uprawnienia jakie daje związek hodowlany.
 • Dojrzałość płciowa u samców i samic. Fazy cyklu jajnikowego u suki. Fazy cyklu jajnikowego u kotki. Krycie.
 • Przebieg ciąży u suki. Przebieg ciąży u kotki. Potwierdzenie ciąży.
 • Poród i jego fazy. Objawy zwiastunowe porodu. Przyczyny ciężkiego porodu. Zaburzenia okresu poporodowego; zapalenie gruczołu sutkowego, wypadnięcie pochwy, tężyczka/rzucawka poporodowa.
 • Preparaty mleko zastępcze. Postępowanie przy odsadzeniu szczeniąt.
 • Socjalizacja szczeniąt i kociąt

Blok 6 Problemy behawioralne psów i kotów

 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym
 • Rodzaje i przyczyny agresji u psów i kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • OCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość- czym w zasadzie jest? Diagnostyka, przyczyny, leczenie
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne
 • Praca z seniorami

Blok 7 Sposoby radzenia sobie z konkretnymi problemami

 • Diagnostyka
 • Wywiad
 • Planowanie terapii
 • Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet- Behavioral Diagnostic Algorithm BDA®
 • Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
 • Analiza przypadków
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Nosework

Blok 8 Dietetyka

 • Wpływ diety na zachowanie.
 • Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
 • Alergie pokarmowe
 • PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
 • Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
 • Manipulacje dietą
 • Suplementy

Blok 9 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów

Blok 10 Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu.

Podsumowanie części teoretycznej.

 

Moduł 2- Praktyka

 

Warsztaty

Blok 1 Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. Wywiad z zaproszonym gościem.

Blok 2 Ustalanie dawek pokarmowych – manipulacje dietą. Zajęcia komputerowe.

Blok 3 Zoofizjoterapia: Masaż relaksacyjny. Symptomy dysfunkcji. Zrozumieć ciało.

Blok 4 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących.

(Kursanci otrzymują osobny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy!)

 

Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z psami

Blok 1 Komunikacja psów- ocena sytuacji

Blok 2 Podstawy posłuszeństwa
Praca z klikerem i bez. Podstawy naprowadzania i kształtowania zachowania. Manipulacje środowiskowe. Zapobieganie. Kontrolowane prowokowanie sytuacji problematycznej. Metoda “Do as I do”. Nauka podstawowych komend (siad, waruj, stój, zostań). Nauka zakładania kagańca i przebywania w kagańcu. Nauka zostawania w kojcu/klatce/na posłaniu. Wykorzystanie zabawy w budowaniu relacji z psem. Nauka dobrej zabawy. Kontrolowanie kontaktów socjalnych.

Blok 3 Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych

Blok 4 Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie

Blok 5 Postępowanie w awaryjnych sytuacjach, praca z psem agresywnym

 

Praktyki zawodowe (3 konsultacje pod okiem behawiorysty prowadzącego) oraz praktyki w schronisku!

 

Forma zaliczenia: Egzamin końcowy część teoretyczna i praktyczna. Prace zaliczeniowe w trakcie zjazdów

 

Cena: 7000zł

Rozkładamy na raty! W celu rozłożenia płatności na raty- prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com

 

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • warsztaty dietetyczne i zoofizjoterapeutyczne
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących (wydawany osobny certyfikat!)
 • Szkolenie: Podstawy prawne utrzymywania psa lub kota (wydawany osobny dyplom!) z adw. Karoliną Kuszlewicz
 • JEDEN KURS – 5 CERTYFIKATÓW! (1. KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH, 2. PODSTAWY PRAWNE UTRZYMYWANIA PSA LUB KOTA,  3. BEHAWIORYSTA-ZOOPSYCHOLOG ETHOPLANET, 4. Podstawy PET BIZNESU, 5. ANATOMIA I FIZJOLOGIA DLA BEHAWIORYSTÓW)
 • lunch (dwudaniowy)
 • przerwy kawowe

Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście płatne 150zł/egzamin. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu obu egzaminów. Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest na wzór MEN, a także nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet. 

Liczba godzin: 350

Liczba zjazdów weekendowych: 8

 

Grupa 3

Terminy zjazdów trzeciej edycji (2020/2021)

W związku z pandemią covid-19 i rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, wprowadzamy zmiany w formie prowadzenia zajęć zgodnie z pkt.1 § 3. regulaminu kursów stacjonarnych Ethoplanet, który brzmi:

§ 3.

1. Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub mieszanej stacjonarne-niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość. Informacja o formie kształcenia podana jest na stronie danego kursu. W wyjątkowych okolicznościach niezależnych od organizatora, Ethoplanet zastrzega sobie możliwość zmiany formy stacjonarnej kursów na formę online.

W celu zachowania jak najwyższej jakości zajęć, wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

 1. Treści zajęć z dwóch pierwszych zjazdów zostały nagrane w formie video prezentacji, które kursanci mogą obejrzeć w dowolnej chwili w zaciszu domu. Dostęp do materiałów Uczestnicy kursu otrzymają zaraz po opłaceniu minimum 1500 zł zaliczki na kurs. Prosimy, aby Kursanci przeszli przez otrzymane moduły przed pierwszym zjazdem.
 2. Pierwsze 5 zjazdów odbywa się w formie interaktywnych webinarów online, podczas których kursanci swobodnie mogą zadawać pytania w czasie rzeczywistym. Webinaria te będą w trakcie trwania nagrywane i udostępnione w strefie e-learningowej słuchacza, tak aby osoby nieobecne mogły nadrobić zaległości. Daty zjazdów w formie webinarów: 3.10-4.10, 17.10-18.10, 14-15.11, 21.11-22.11, 5.12-6.12 (daty te same, tylko inna forma prowadzenia zajęć). 
 3. W poprzedniej formie miał być jeden zjazd warsztatowy, jednakże dzięki nadrobieniu czasu nagranymi materiałami, organizujemy 3 zjazdy stacjonarne w formie warsztatowej, podczas których Kursanci zostaną podzieleni na kilka małych grup, zaś zajęcia będą odbywać się w kilku salach i jednej wielkiej sali na 150 osób, tak, aby bezpiecznie zachować dystans społeczny. Wszelkie środki higieniczne oraz bezpieczeństwa zostają po stronie organizatora. Daty zjazdów stacjonarnych: 9.01- 10.01, 16.01- 17.01, 23.01 – 24.01. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną informujemy, że Kursanci, aby uczestniczyć w zjeździe stacjonarnym są zobligowani do wypełnienia odpowiedniej ankiety dotyczącej zdrowia i kontaktu z zakażonymi osobami oraz muszą poddać się kontroli pomiaru temperatury. 
 4. Zmianie ulega także forma egzaminu, który zostanie przeprowadzony w formie online przy pomocy profesjonalnej platformy, nad prawidłowym przebiegiem egzaminu będzie czuwała 3-osobowa komisja egzaminacyjna oraz obsługa techniczna. Termin egzaminu: 13.02, godzina 10.00. W momencie niezaliczenia egzaminu, przysługują kolejne terminy ustalane wspólnie z pozostałymi Uczestnikami kursu, za dodatkową opłatą 150zł.
 5. Praktyki zawodowe po ukończeniu kursu odbywają się w pomniejszonych grupach do 3 osób. 

 

W związku z kosztami poniesionymi z reorganizacją szkolenia, a także zwiększeniem liczby zjazdów niestety cena kursu nie ulega zmianie. Zamiast jednego zjazdu warsztatowego, zorganizowaliśmy dla Państwa aż 3 takie zjazdy w bezpiecznych, małych grupach oraz zwiększyliśmy liczbę godzin kursu nagrywając materiały w formie videoprezentacji, zaś praktyki organizujemy w bardzo małych grupach. Gwarantujemy najwyższą jakość Kursu, tak aby forma prowadzenia zajęć w żaden sposób nie wpłynęła na jakość przekazywanych treści. 

 

Prowadzący:

dr Ewa Adamkiewicz

dr Paweł Boguszewski

lek. wet. Katarzyna Barłowska

inż. Milena Beli

dr Karolina Hołda

dr Grzegorz Juszczak

mgr. inż. Agata Kokocińska-Kusiak

adw. Karolina Kuszlewicz

lek. Wet. Jolanta Łapińska

mgr Artur Łazarczyk

lek.wet. Martyna Woszczyło

mgr Iga Paczyńska

mgr Magdalena Żelazowska

mgr Piotr Kleszczyński

 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

 

UWAGA! Tworzymy społeczność Behawioryści Ethoplanet! Tylko u nas masz darmową reklamę na naszej stronie internetowej!

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu

W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej

 

Program przedmiotowy kursu:

Liczba godzin zajęć Praca Online Łącznie Przedmiot Prowadzący
6 2 8 Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Podstawy anatomii psów i kotów Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Podstawy fizjologii psów i kotów Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Profilaktyka weterynaryjna. Lek. wet. Katarzyna Barłowska
5 5 10 Wpływ chorób somatycznych na zachowanie zwierząt lek. wet. Martyna Woszczyło
3 3 6 Hormony i ich działanie. Lek. wet. Katarzyna Barłowska
4 4 8 Rozród psów i kotów. Socjalizacja szczeniąt i kociąt. Lek. wet. Katarzyna Barłowska, mgr inż.Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Neuropsychologia. Dr Grzegorz Juszczak
3 3 6 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Dr Grzegorz Juszczak
1 1 2 Podstawy genetyki Dr Grzegorz Juszczak
1 1 2 Rytmika czynności fizjologicznych. Dr Grzegorz Juszczak
2 2 4 Procesy uczenia się i pamięci Dr Grzegorz Juszczak
4 4 8 Podstawy dietetyki dr Karolina Hołda
2 2 4 Wpływ diety na zachowanie dr Karolina Hołda
2 2 4 Manipulacje dietą dr Karolina Hołda
2 2 4 Wprowadzenie do psychologii Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
10 10 20 Diagnostyka zaburzeń behawioralnych. Algorytmy postępowania. Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Katarzyna Barłowska, lek. wet. Martyna Woszczyło
2 2 4 Praca z klientem Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
6 6 12 Analiza przypadków Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło, lek. wet Jolanta Łapińska,
1 1 2 Podstawy etologii Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
3 3 6 Zoopsychologia – Elementy psychologii zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Zoosemiotyka- Behawior psa Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Zoosemiotyka- Behawior kota Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
2 2 4 Relacje człowiek – zwierzę Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
2 2 4 Etogram psa Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
2 2 4 Etogram kota Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Systemy emocjonalne Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
1 1 2 Podstawy nosework Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
15 15 30 Problemy behawioralne psów i kotów Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, lek. wet Jolanta Łapińska,
1 1 2 Dobrostan zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 0 4 Domestykacja Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, Kinga Stępniak
5 5 10 Metody oceny zachowania zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, dr  Ewa Adamkiewicz
10 15 25 Terapie behawioralne psów i kotów Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, Lek. wet. Jolanta Łapińska,
10 15 25 Techniki pracy z psami i kotami z zaburzeniami behawioralnymi dr  Ewa Adamkiewicz, Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
4 4 8 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów Lek. wet. Jolanta Łapińska
4 4 8 Zoofizjoterapia Inż. Milena Beli
8 9 17 Zajęcia praktyczne z psami- podstawy treningu mgr Artur Łazarczyk, mgr Magdalena Żelazowska, tech.wet. Szymon Migas
3 3 6 Metody oceny temperamentu dr  Ewa Adamkiewicz
2 0 2 Aspekty prawne – Pies w społeczeństwie (odpowiedzialność cywilna i karna) adw. Karolina Kuszlewicz
10 10 20 Praktyki w schronisku – diagnostyka Magdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak, Piotr Kleszczyński, Danuta Sawicka, Natalia Kropa, Agnieszka Bieńkowska,  Agnieszka Nalepa.
10 15 25 Praktyki- Konsultacje Magdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak, Piotr Kleszczyński, Danuta Sawicka, Natalia Kropa, Agnieszka Bieńkowska, Agnieszka Nalepa.
Łącznie godzin: 350

 

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przyznała 15 punktów edukacyjnych za Kurs Behawiorysta-Zoopsycholog Ethoplanet

 

Zamówienie

Wybrane warianty: 2

od

2000.00

PLN

Zamów

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.