Darmowy webinar z dr Agatą Kokocińską: Wykorzystanie psiego nosa w walce z pandemią? Czyli detekcja chorób przez psy. - E-learning | Ethoplanet
Darmowy webinar z dr Agatą Kokocińską: Wykorzystanie psiego nosa w walce z pandemią? Czyli detekcja chorób przez psy.

Darmowy webinar z dr Agatą Kokocińską: Wykorzystanie psiego nosa w walce z pandemią? Czyli detekcja chorób przez psy.

Dr Agata Kokocińska opowie o wynikach swojego głośnego projektu dotyczącego detekcji COVID-19 przez psy, który prowadziła przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Izbą Administracji Skarbowej (Służba Celna), Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. K. Kaczkowskiego oraz Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA. 

COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, o której po raz pierwszy poinformowano w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r. Pomimo ogromnych wysiłków w celu opanowania choroby, COVID-19 rozprzestrzenił się teraz na ponad 100 krajów i spowodował globalną pandemię (Shi i wsp. 2020). Dane literaturowe wskazują na możliwość skutecznego wykorzystania odpowiednio przeszkolonych psów w celu wykrywania zapachu choroby, dlatego też mogą być wykorzystane do wskazywania osób będących potencjalnymi nosicielami koronawirusa. Dzięki temu procesowi można usprawnić badania przesiewowe oraz kontrole w miejscach publicznych. Projekt ma na celu usprawnienie walki z epidemią koronawirusa poprzez szybkie wskazywanie przez psy osób, które warto poddać testom diagnostycznym.

Nasz zespół specjalistów, naukowców i trenerów psów pod okiem dr Agaty Kokocińskiej-Kusiak przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Izbą Administracji Skarbowej i Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. K. Kaczkowskiego pracuje obecnie nad projektem dotyczącym wdrożeniem psów do wykrywania koronawirusa. 

 

Data: 14.07.2021

Godzina: 19.00

 

Więcej o całym projekcie: https://dddproject.eu

Więcej o całym projekcie: https://dddproject.eu

Zamówienie

Bezpłatny

Zamów
Bezterminowy
3 miesiące
Online
Brak
Średni

Bezpłatny

Zamów

Darmowy webinar z dr Agatą Kokocińską: Wykorzystanie psiego nosa w walce z pandemią? Czyli detekcja chorób przez psy.

Dr Agata Kokocińska opowie o wynikach swojego głośnego projektu dotyczącego detekcji COVID-19 przez psy. Prowadziła go przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Izbą Administracji Skarbowej (Służba Celna), Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. K. Kaczkowskiego oraz Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA. COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, o której po raz pierwszy poinformowano w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r. Pomimo ogromnych wysiłków w celu opanowania choroby, COVID-19 rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów i spowodował globalną pandemię (Shi i wsp. 2020). Dane literaturowe wskazują na możliwość skutecznego wykorzystania odpowiednio przeszkolonych psów w celu wykrywania zapachu choroby. Dlatego psy też mogą być wykorzystane do wskazywania osób będących potencjalnymi nosicielami koronawirusa. Dzięki temu procesowi można usprawnić badania przesiewowe oraz kontrole w miejscach publicznych. Projekt ma na celu usprawnienie walki z epidemią koronawirusa poprzez szybkie wskazywanie przez psy osób, które warto poddać testom diagnostycznym.

Najważniejsze informację o kursie:

Webinar online

Dostęp do strefy e-learningowej

Wiedza poparta badaniami naukowymi

Nagranie video

Więcej o projekcie: https://dddproject.eu

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.