Dietetyk Zwierzęcy - E-learning | Ethoplanet
Dietetyk Zwierzęcy

Dietetyk Zwierzęcy

Dietetyka to nauka zawierająca w sobie elementy nauk medycznych, technologii żywności, psychologii, biochemii, mikrobiologii, farmakologii  i nauk o życiu. Kurs “Dietetyk zwierzęcy” został stworzony z myślą o zwierzętach towarzyszących i ich ściśle określonych potrzebach żywieniowych i zdrowotnych. Skupia się na określaniu zasad żywienia psów i kotów, przede wszystkim zdrowych, ale także chorych, ocenie stanu odżywienia i prewencji chorób dietozależnych. Podczas kursu uczestnicy nauczą się ustalania dawek pokarmowych i tworzenia planów żywieniowych.  Ponadto uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu poprawnego czytania i analizowania składów gotowych karm komercyjnych. Jak w każdym innym kursie Ethoplanet, także tu zostaną poruszone aspekty zachowania zwierząt, wpływu diety na zachowanie, a także manipulacje dietą w terapiach behawioralnych.

Kurs opiera się na teorii popartej badaniami naukowymi.

Daty zjazdów w formie webinarów:
1.  18-19.09.2021
2. 02-03.10.2021
3. 09-10.10.2021
4. 13-14.11.2021

Zjazd na żywo (CKA Mrówka, ul.Przekorna 33, 02-971 Warszawa):
https://www.cka-mrowka.pl/pl
27-28.11.2021

Egzamin: 18.12, godz. 10.00-11.00

Godziny zajęć: 9.00- 16.00

Zajęcia online (nagrane):

 1. Omówienie Polski na tle Europy – dane demograficzne (psy i koty) oraz preferencje żywieniowe, potencjał  i wielkość rynku karm dla zwierząt. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 2. Jednostki i ocena wartości odżywczej różnych pokarmów w dietetyce. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 3. Kalkulacja dawek komputerowo z użyciem różnych narzędzi. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 4. Dieta psów i kotów a zmiany wynikające z komensalizmu w początkach udomowienia. Możliwości i ograniczenia nutrigenomiki. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 5. Wpływ choroby na zachowanie. lek.wet. Martyna Woszczyło.

Program webinarów:

 1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego. lek.wet. Katarzyna Barłowska
 2. Podstawy żywienia zdrowych psów i kotów na różnych etapach życia. Dr Karolina Hołda
 3. Składniki pokarmowe. Dr Karolina Hołda
 4. Trendy na rynku i czytanie etykiet karm gotowych. Dr Karolina Hołda
 5. Szacowanie zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze i łączenie pokarmów/karm w celu bilansowania diety. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 6. Bilansowania dawek pokarmowych dla zwierząt chorych i zdrowych w oparciu o algorytmy w chorobie. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 7. Szacowanie zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze (energia, białko, tłuszcz itp.) dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 8. Dobieranie diety komercyjnej i domowej adekwatnie do istniejącej choroby oraz stanu zdrowia zwierzęcia. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 9. Otyłość u psów i kotów – dieta odchudzająca. Dr Karolina Hołda
 10. Suplementacja psów i kotów. lek.wet. Martyna Woszczyło
 11. Podstawy etogramów psów i kotów. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 12. Manipulacja dietą w zaburzeniach zachowania psów i kotów. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 13. BARF/RAW Dr. med. vet., Stefanie Handl, Dipl. ECVCN
 14. Alergie i nietolerancje pokarmowe. lek.wet. Martyna Woszczyło
 15. Jak prowadzić wywiad dietetyczny, oraz podstawowe narzędzia i schematy pomagające w badaniu. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz

 

Zajęcia Warsztatowe

 1. Warsztaty komputerowe z przygotowywania dawek pokarmowych. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 2. Układanie dawek, BCS Dr Karolina Hołda
Zamówienie

7000.00

PLN

Zamów

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.