Instruktor alpakoterapii - kurs stacjonarny - E-learning | Ethoplanet
Instruktor alpakoterapii – kurs stacjonarny

Instruktor alpakoterapii – kurs stacjonarny

Zostań alpakoterapeutą! Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca rozpoczęty już proces terapii specjalistycznej, która poprzez kontakt dziecka z alpakami, wzmacnia efekty i zwiększa motywację podopiecznego do poddania się terapii. Wybór alpak jako motywatorów nie jest przypadkowy. Są to niezwykle inteligentne, cierpliwe i łatwe w treningu zwierzęta, których głównym atutem jest niesamowita miękkość hipoalergicznego runa. Dzięki tym niezwykłym cechom, odpowiednio wyszkolone alpaki, pod okiem kompetentnego alpakoterapeuty, podczas terapii będą silnie oddziaływać na sferę psychiczną, fizyczną, społeczną, intelektualną oraz emocjonalną człowieka.

Kurs prowadzony jest w formie webinarów na żywo w weekendy, zgodnie z terminarzem:

23.04 – 24.04/2022
21.05 – 22.05/2022
28.05 – 29.05/2022
04.06 – 05.06/2022
18.06 – 19.06/2022
09.07 – 10.07/2022

Webinary są nagrywane i umieszczane w strefie kursu.

Czas na indywidualne spotkanie z treningu zwierząt do odbycia w Warszawie lub w naszym gospodarstwie w Puszczy Białowieskiej.
Zapisy prowadzi:
Krzysztof Buczek – 724 052 399
e-mail: kbuczek@ethoplanet.com

Egzamin i zakończenie
09.07 – 10.07/2022

PROGRAM
lek. wet. Pamela Turcewicz (Omnivet)

Dobrostan alpak

 • Podstawowe zabiegi w stadzie (chwytanie i poskramianie zwierząt, ocena kondycji ciała wg. BCS, ocena błon śluzowych, korekcja pazurów, ocena zębów)
 • Chora alpaka i stany nagłe (podejście, rozpoznawanie, współpraca z lek wet, kontynuacja zaleconego leczenia)
 • Parazytologia (dlaczego taka ważna i jak robić to poprawnie)
 • Dermatologia (świerzb – leczenie proste lecz pracochłonne)
 • Najczęstsze choroby (wrzody, kwasica, krzywica, zatkanie przełyku, i inne.)
 • Rozród (fizjologia, dobór zwierząt do rozrodu, kastracja)
 • Schemat krycia i problemy w rozrodzie
 • Poród fizjologiczny i pomoc porodowa
 • Neonatologia – opieka nad noworodkiem (rozpoznawanie problemów; siara i osocze czyli PTF)
 • Bioasekuracja i profilaktyka (szczepienia, profilaktyka chorób, ochrona alpak przed chorobami zakaźnymi)

Ewelina Ciarka
Autyzm w pigułce

 • Czym jest autyzm?
 • Kryteria diagnostyczne autyzmu
 • Deficyty i trudności wynikające z autyzmu w zakresie:
  – interakcji społecznych
  – komunikacji
  – wzorców zachowań
 • Deficyty w aspekcie teorii umysłu- jak przekładają się na funkcjonowanie osoby z autyzmem?
 • Jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega świat? Jak może reagować na sytuacje/ zdarzenia?
 • Jak osoba z autyzmem może reagować na bodźce? Przejawy zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców w obrębie wszystkich zmysłów
 • dotyk, słuch, wzrok, smak, zapach, zmysł równowagi
 • zalecenia terapeutyczne

Warsztat sensoryczny – uczestnicy szkolenia będą mieli okazję doświadczyć jak ich podopieczni mogą odbierać bodźce oraz z jakimi problemami muszą się zmagać na co dzień.

Trudne zachowania dziecka z ASD

 • Podstawy teoretyczne
  – czym są zachowania trudne
  – kryteria oceny trudnego zachowania
  – czynniki sprawiające, że zachowania trudne są jednocześnie trudnością dla terapeutów i opiekunów
  – klasyfikacja zachowań trudnych
 • Jak należy patrzeć na zachowania niepożądane, jak je analizować ?
 • Strategie reagowania na zachowania niepożądane
  – na czym polegają poszczególne strategie
  – jak stosować wybraną strategię
  – rola diety sensorycznej w funkcjonowaniu osób z ASD

Warsztat
Analiza konkretnych trudnych zachowań
Opracowywanie strategii na zachowania niepożądane
Panel dyskusyjny

Maria Tudek
Alpakoterapia w teorii poszczególnych dysfunkcji 
a) mózgowego porażenia dziecięcego
b) dysleksji
c) zaburzeń integracji sensorycznej
d) zespołu Downa
e) zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
f) nerwicy
g) depresji
h) epilepsji
i) niepełnosprawności intelektualnej

Metody pracy alpakoterapeuty w sferach
a) psychicznej
b) sensorycznej
c) społecznej
d) ruchowej
e) emocjonalnej

Maria Tudek i Krzysztof Buczek
Zooterapia i alpakoterapia

 • Historia zooterapii.
 • Zwierzęta w kulturze, sztuce i tradycjach na przestrzeni wieków.
 • Zooterapia i jej oddziaływanie na człowieka.
 • Przegląd badań naukowych nad wpływem zooterapii na człowieka.
 • Dobrostan ludzi i zwierząt podczas zooterapii.
 • Koncepcja One Welfare (Wspólny Dobrostan)
 • Alpakoterapia jako metoda wspomagająca
  a) rola i zadania alpakoterapii,
  b) dla kogo alpakoterapia,
  c) cele alpakoterapii, rodzaje oddziaływań, oraz możliwość ich wykorzystania.
 • Formy zajęć w alpakoterapii
 1. a) Animal Assisted Activities – aktywność z udziałem zwierząt
  b) Animal Assisted Education – edukacja z udziałem zwierząt
 2. c) Animal Assisted Theraphy – terapia z udziałem zwierząt

Agata Kokocińska- Kusiak i Krzysztof Buczek
Analiza zachowania zwierząt

Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

Teoria hodowli alpak  
a) Systematyka alpak
b) Pochodzenie i populacja alpak w Polsce i na świecie
c) Historia hodowli alpak
d) Charakterystyka  alpak

Behawior alpak
a) zachowania społeczne alpak – dobrostan psychologiczny, ocena potrzeb alpak
b) zachowania komfortowe alpak – koncepcja systemów emocjonalnych zwierząt
c) domestykacja, zoosemiotyka, nauka komunikacji w świecie alpak
d) omówienie teorii dominacji- zachowania trudne u alpak

Jak wybrać zwierzę do terapii?

Trening alpak do alpakoterapii
a) typy treningów- od czego zacząć
– Oswajanie
– Odwrażliwianie
– Kantarowanie
– Prowadzenie na smyczy
– Tory przeszkód
– Tellington Touch (TTouch)
– Camelidynamics
– Kliker
– Trening medyczny
b) pojęcie uczenia się, pamięci, inteligencji
c) typy motywacji i sposoby ich budowania
d) systemy kar i wzmocnień

Spotkanie indywidualne           Krzysztof Buczek
Trening alpak – praktyka

Każdy kursant będzie miał indywidualne warsztaty treningowe, podczas których omówione i przetrenowane zostaną wszystkie metody treningowe potrzebne do przygotowania zwierząt do wszelkich form interakcji z ludźmi.

Maria Tudek i Krzysztof Buczek
Biznes alpakoterapeuty
a) działalność gospodarcza
b) marketing
c) kierunki rozwoju

Etyka zawodu alpakoterapeuty

Powtórka materiału – najważniejsze zagadnienia

Egzamin

Zamówienie

3800.00

PLN

Zamów

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.