Kurs Behawiorysta – Zoopsycholog (NOWY PROGRAM!) [Edycja 6] - E-learning | Ethoplanet
Kurs Behawiorysta – Zoopsycholog (NOWY PROGRAM!) [Edycja 6]

Kurs Behawiorysta – Zoopsycholog (NOWY PROGRAM!) [Edycja 6]

Zoopsycholog oficjalnie widnieje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku. Jest to specjalista badający relacje człowiek – zwierzę, doradza właścicielowi, jak zbudować relację ze zwierzęciem. Pomaga również usunąć lub zredukować napięcie i niepożądane zachowania zwierzęcia.

W polskim prawie certyfikacja opiera się na „Zaświadczeniu o ukończeniu kursu” spełniającego wymogi formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi, jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

 

Kurs „Behawiorysta-Zoopsycholog” stanowi bazę do dalszych specjalizacji i obejmuje wiedzę z zakresu etologii i ogólnej psychologii zwierząt. Dotyczy wszystkich gatunków zwierząt. Kurs kończy się zaświadczeniem na wzór MEN. 

W celu zdobycia dalszych kwalifikacji w pracy z konkretnymi gatunkami, utworzyliśmy serię specjalizacji, tak, aby każdy uczestnik mógł wybrać te, które są w obszarze jego zainteresowań. Specjalizacje obejmują już serię warsztatów i praktyk ze zwierzętami. 

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Szczegółowy opis kursu tutaj

Terminy zjazdów:

03-04.09.2022, zajęcia stacjonarne
17-18.09.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
01-02.10.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
15-16.10.2022, zajęcia stacjonarne z psami
29-30.10.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym

Dostęp do strefy kursu trwa do dnia PIERWSZEGO egzaminu, wskazanego w harmonogramie zajęć.
Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do strefy za opłatą – 200 zł/miesiąc licząc od kolejnego miesiąca po egzaminie.

Zamówienie

Promocja do: 2023-04-30

5200.00

PLN

7500.00

PLN

Zamów
02-03.09.2023
12 miesięcy
Mieszany
Tak
Zaawansowany

Promocja do: 2023-04-30

5200.00

PLN

7500.00

PLN

Zamów

Kurs Behawiorysta – Zoopsycholog (NOWY PROGRAM!) [Edycja 6]

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony jest dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy, w zależności od specjalizacji, do pracy z różnymi gatunkami zwierząt, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie ich behawioru, potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi. Kurs zoopsychologa obejmuje także warsztaty praktyczne niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Uwaga – nie wydajemy dyplomów po samym kursie Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy. Tylko kurs bazowy połączony z dowolną specjalizacją kończy się wydaniem zaświadczenia na wzór MEN i Certyfikatu Ethoplanet.

Program kursu:

Moduł 1 – Podstawy psychologii zwierząt

Moduł 2 – Praktyczna analiza zachowania zwierząt. Warsztaty praktyczne.

 

Szczegółowy zakres programu oraz prelegentów znajdziesz na stronie głównej Ethoplanet:

https://ethoplanet.com/kursy/kurs-behawiorysta-zoopsycholog-nowy-program/

Najważniejsze informację o kursie:

Dostęp do strefy e-learningowej

Materiały video (120 godzin)

80 godzin (lekcyjnych) zajęć

Podczas zjazdów weekendowych w formie stacjonarnej i webinarów w czasie rzeczywistym

Kurs: Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt

Kurs: Podstawy Pet-biznesu

Materiały pomocnicze oraz edukacyjne

Gotowe instrukcje dla klienta

Formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu

Wzory formularzy

Pakiety prezentów

Pomoc tutora

Przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery.

Zalety kursu

Niezbędne podstawy

Zapoznasz się ze szczegółową psychologią zwierząt, niezbędną do zrozumienia praktycznej pracy ze zwierzęciem.

Teoria

Zapoznasz się z profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych oraz podstawowymi technikami pracy ze zwierzętami. Dodatkowo dowiesz się jak działa mechanizm uczenia się zwierząt.

Metody pracy

Zapoznasz się z metodami i technikami pracy w terapii behawioralnej zwierząt.

Literatura i artykuły

Dowiesz się gdzie szukać informacji i jak pogłębiać wiedzę, a także jak znaleźć rzetelne źródło wiedzy (badania naukowe).

Po kursie otrzymasz

Dyplomu Ethoplanet i Zaświadczenie MEN
Uczestnik otrzymuje dopiero po ukończeniu kursu bazowego wraz z obowiązkową specjalizacją, czyli po zdaniu obu egzaminów teoretycznych w postaci testu online: z programu bazowego i z programu specjalizacji oraz napisaniu pracy dyplomowej ze studium przypadku, jej pozytywnej ocenie, na co jest czas do 1 roku liczone od dnia zdania egzaminu z kursu Bazowego.
Dodatkowe dyplomy
Kurs: Podstawy Pet-biznesu oraz Kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt
Teczka behawiorysty „Ethoplanet”

02-03.09.2023

Zjazd stacjonarny w Lawendowym Ranchu Ethoplanet

16-17.09.2023

Webinar online w czasie rzeczywistym

23-24.09.2023

Webinar online w czasie rzeczywistym

7-8.10.2023

Zjazd stacjonarny z psami w Lawendowym Ranchu Ethoplanet

14-15.10.2023

Webinar online w czasie rzeczywistym

Po ukończeniu kursu są wydawane dyplomy wewnętrzne Ethoplanet

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.