Analiza zachowania zwierząt - E-learning | Ethoplanet
Analiza zachowania zwierząt

Analiza zachowania zwierząt

Analiza zachowania zwierząt to  nauka o zachowaniu i zmiennych środowiskowych, które na nie wpływają. Opisuje relację miedzy środowiskiem. Kurs przedstawia nauki zajmujące się analizą behawioru, w tym podejście etologiczne i behawioryzm radykalny. Dzięki temu kursowi można poznać tajniki analizy zachowania się zwierząt krok po kroku. 

 

Program kursu:

  1. Etologia a behawioryzm.
  2. Podstawowe pojęcia etologiczne
  3. Kategorie czynników sprawczych zachowania się
  4. Przyczyny bliskie i odległe zachowania (wg Alcocka)
  5. Analiza zachowania (ang. Behaviour analysis) jako nauka

 

 • Składowe analizy zachowania
 • Zasada Morgana
 • Zasada Descartesa
 • Konsekwencje zachowania
 • Analiza funkcjonalna zachowania – analiza ABC
 • Pytania badawcze o zachowanie się zwierząt (Tinbergen)
 • Charakterystyka analizyzachowania
 • Bodźce i ich rodzaje
 • Potrzeba, popęd, motywacja, instynkt.
 • Konflikt popędów i jego skutki:
 • zachowanie przerzutowe
 • zachowanie abbiwalentne
 • zachowanie przeniesione
 • zachowanie upustowe
 • Strategie przetrwania.
 • Emocje
 • Stres
 • Zachowania socjalne
 • Wpływ środowiska na zachowanie

 

 

W cenie kursu:

 • 2 godziny materiałów video
 • prezentacje multimedialne
 • materiały dodatkowe
 • artykuły
 • zalecana literatura
 • test sprawdzający zdobytą wiedzę 
 • dyplom ukończenia kursu 

 

Prowadząca kurs:
dr Agata Kokocińska-Kusiak

Zamówienie

450.00

PLN

Zamów

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.