Analiza zachowania zwierząt - E-learning | Ethoplanet
Analiza zachowania zwierząt

Analiza zachowania zwierząt

Analiza zachowania zwierząt to  nauka o zachowaniu i zmiennych środowiskowych, które na nie wpływają. Opisuje relację miedzy środowiskiem. Kurs przedstawia nauki zajmujące się analizą behawioru, w tym podejście etologiczne i behawioryzm radykalny. Dzięki temu kursowi można poznać tajniki analizy zachowania się zwierząt krok po kroku.
Moduł 1 Wstęp do analizy zachowania
 1. Wstęp do analizy zachowania. Etologia. Behawioryzm. Podstawowe pojęcia etologiczne. Zasada Morgana. Zasada Descartesa
 2. Behawior. Zachowanie. Instynkt. Podstawy analizy zachowania. Kategorie czynników sprawczych zachowania się. Przyczyny bliskie i odległe zachowania (wg Alcocka)
 3. Charakterystyka analizy zachowania.  Analiza zachowania (ang. Behaviour analysis) jako nauka. Składowe analizy zachowania. Analiza funkcjonalna (analiza ABC).
 4. Bodźce i ich rodzaje.
 5. Potrzeba. Instynkt. Popęd i konflikt popędów. Konflikt popędów i jego skutki. Zachowania przerzutowe, przeniesione, ambiwalentne i upustowe. Motywacja.

 

Moduł 2 Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 1. Strategie przetrwania
 2. Emocje. Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 3. Wpływ stresu na zachowanie. Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy.
Moduł 3 Zachowania socjalne, środowisko i zmiany w zachowaniu.
 1. Zachowania socjalne.
 2. Wpływ środowiska na zachowanie.
 3. Modyfikacje zachowań.

 

Zamówienie

150.00

PLN

Zamów
Bezterminowy
3 miesiące
Online
Tak
Średni

150.00

PLN

Zamów

Analiza zachowania zwierząt

Analiza zachowania zwierząt to nauka o zachowaniu i zmiennych środowiskowych, które na nie wpływają. Opisuje relację miedzy środowiskiem. Kurs przedstawia nauki zajmujące się analizą behawioru, w tym podejście etologiczne i behawioryzm radykalny. Dzięki temu kursowi można poznać tajniki analizy zachowania się zwierząt krok po kroku.

Moduł I – Wstęp do analizy zachowania

 1. Wstęp do analizy zachowania. Etologia. Behawioryzm.
 2. Behawior. Zachowanie. Instynkt.
 3. Charakterystyka analizy zachowania
 4. Bodźce
 5. Potrzeba popęd motywacja

Moduł II – Strategie przetrwania i czynności ochronne.

 1. Strategie przetrwania
 2. Emocje
 3. Wpływ stresu na zachowanie

Moduł 3 Zachowania socjalne, środowisko i zmiany w zachowaniu.

 1. Zachowanie socjalne
 2. Wpływ środowiska
 3. Modyfikacje zachowań

 

Szczegółowy zakres programu oraz prelegentów znajdziesz na stronie głównej Ethoplanet:

https://ethoplanet.com/kursy/analiza-zachowania-zwierzat/

Najważniejsze informację o kursie:

Kurs 100% online

Dostęp do strefy e-learningowej

Wiedza poparta badaniami naukowymi

Materiały video (Ponad 1,5 godziny nagrań)

Prezentacje multimedialne

Materiały dodatkowe

Artykuły oraz zalecana literatura

Test sprawdzający zdobytą wiedzę

Cerytfikat uczestnictwa

Zalety kursu

Podstawowa wiedza

Zapoznasz się podstawowymi pojęciami etologicznymi

Etologia a behawioryzm

Dowiesz się czym różni się etologia od behawioryzmu

Czynniki

Zapoznasz się z tzw. Kategoriami czynników sprawczych zachowania się

Przyczyny

Zapoznasz się z przyczynami bliskimi i odległymi zachowania (wg Alcocka)

A-B-C

Nauczysz się na czym polega tzw. analiza ABC, czyli Analiza funkcjonalna zachowania

Popęd

Zapoznasz się z pojęciem - Konflikt popędów i jego skutkami: zachowania przerzutowe, ambiwalentne, przeniesione, upustowe

Po kursie otrzymasz

Dyplom ukończenia kursu 

Po ukończeniu kursu są wydawane dyplomy wewnętrzne Ethoplanet

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.