Lista kursów - E-learning | Ethoplanet

Widok

Poznaj naszą ofertę kursów online!

Kursy online

Widok

500.00

PLN

Zamów

Behavior is the internally coordinated responses (actions or inactions) of whole living organisms (individuals or groups) to internal and/or external stimuli, excluding responses more easily understood as developmental changes (Levitis et.al.2009).…

150.00

PLN

Zamów

Kurs przeznaczony dla obecnych i przyszłych opiekunów psów. Zawiera wszelkie niezbędne informacje dla początkującego opiekuna od przygotowania się na przyjęcie pod swój dach psa, poprzez opiekę zdrowotną i żywienie, po odpowiednie wychowanie. Kurs składa się z 4 modułów…

150.00

PLN

250.00

PLN

Zamów

Kurs przeznaczony dla obecnych i przyszłych opiekunów psów. Zawiera wszelkie niezbędne informacje dla początkującego opiekuna od przygotowania się na przyjęcie pod swój dach psa, poprzez opiekę zdrowotną i żywienie, po odpowiednie wychowanie. Kurs składa się z 4 modułów…

290.00

PLN

450.00

PLN

Zamów

Kurs przeznaczony dla obecnych i przyszłych opiekunów psów. Zawiera wszelkie niezbędne informacje dla początkującego opiekuna od przygotowania się na przyjęcie pod swój dach psa, poprzez opiekę zdrowotną i żywienie, po odpowiednie wychowanie. Kurs składa się z 4 modułów…

290.00

PLN

450.00

PLN

Zamów

Problem fobii dźwiękowych to jeden z najczęściej zgłaszanych problemów behawioralnych wśród psów. Kurs ten szczegółowo omawia problem fobii dźwiękowych oraz krok po kroku przedstawia algorytmy postępowania terapeutycznego.

150.00

PLN

Zamów

Kluczowe dla sukcesu terapii jest holistyczne podejście do problemu. Seria “Terapii Problemów Separacyjnych” przedstawia pełną analizę zachowania, algorytmy postępowania diagnostycznego oraz całościowy proces terapeutyczny, uwzględniając zarówno zdrowie fizyczne jak i…

130.00

PLN

Zamów

Webinar skupi się na omówieniu technik pracy z zaburzeniami separacyjnymi psów i kotów. Przedstawione sposoby pracy będą dostosowane głównie do profesjonalnego zastosowania w terapii zachowania. Pierwsza część spotkania poświęcona zostanie…

130.00

PLN

Zamów

The aim of the conference is to present the biological principles and mechanisms of training companion, farm and wild animals. Foreign guests will present fresh knowledge on the subject. Our…

160.00

PLN

Zamów

Problemy separacyjne to grupa zaburzeń zachowania związanych z oddzieleniem zwierząt od właściciela lub innego obiektu, będącego przedmiotem zbyt silnej więzi lub też związane z pozostawaniem zwierząt bez opieki opiekunów. Często…

90.00

PLN

130.00

PLN

Zamów

Specjalizacja: Problemy behawioralne kotów (Felis catus) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania kotów, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych. 

30.00

PLN

100.00

PLN

Zamów

Czy “korekty” w treningu to przemoc? Czyli o metodach awersyjnych w treningu psów. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło, Małgorzata Rokicka i Piotr Kleszczyński przedstawią obiektywne badania dotyczące wpływu metod…

Bezpłatny

Zamów

Food allergies and intolerances (adverse food reaction, AFR) are common presumptive diagnoses for chronic ailments in dogs and cats. However, many others diseases can have similar symptoms, and a through…

600.00

PLN

Zamów

Awersyjne metody treningowe były niegdyś chlebem powszednim w treningu koni. Z biegiem lat, stopniowo zmienia się podejście ludzi do tych wspaniałych, niezwykle wrażliwych zwierząt. Mamy coraz większą wiedzę i coraz…

Bezpłatny

Zamów

Dr Agata Kokocińska opowie o wynikach swojego głośnego projektu dotyczącego detekcji COVID-19 przez psy, który prowadziła przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Izbą Administracji Skarbowej (Służba Celna), Wojskowym Instytutem Higieny…

Bezpłatny

Zamów

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób posiadających psa lub kota, a przede wszystkim dla osób profesjonalnie zajmujących się nimi na co dzień: właścicieli, hodowców, petsitterów, trenerów, służb mundurowych, dogoterapeutów, behawiorystów, wolontariuszy w schroniskach, inspektorów organizacji prozwierzęcych,…

50.00

PLN

100.00

PLN

Zamów

Uczenie to proces poznawczy, w wyniku którego dochodzi do powstawania nowych lub modyfikacji istniejących elementów zachowania się. Jest to nabywanie nowych informacji i umiejętności, w celu przystosowania się do środowiska.…

80.00

PLN

100.00

PLN

Zamów

Etogram to naukowy zapis struktury i istotnych elementów typowej topografii zachowania się zwierząt, obejmujący charakterystyczne wzorce zachowania się instynktowego oraz innych obyczajów przedstawicieli danego gatunku. Kurs obejmuje zakres podstawowej wiedzy o zachowaniu psów,…

40.00

PLN

100.00

PLN

Zamów

Analiza zachowania zwierząt to  nauka o zachowaniu i zmiennych środowiskowych, które na nie wpływają. Opisuje relację miedzy środowiskiem. Kurs przedstawia nauki zajmujące się analizą behawioru, w tym podejście etologiczne i behawioryzm radykalny. Dzięki temu kursowi…

150.00

PLN

350.00

PLN

Zamów

Kurs “Trening medyczny psów” jest skierowany do każdego opiekuna psa, ale przede wszystkim dla specjalistów: behawiorystów, weterynarzy, trenerów, petsitterów czy groomerów chcących zdobyć dodatkowe umiejętności szkoleniowe, aby usprawnić pracę z psem. Szkolenie obejmuje pełną metodykę przyzwyczajania…

150.00

PLN

300.00

PLN

Zamów

Dzięki temu kursowi słuchacz pozna najniebezpieczniejsze i najczęściej występujące choroby zakaźne psów i kotów, a także jak chronić swojego pupila przed zachorowaniem. Moduł 1. Choroby zakaźne i pasożytnicze Choroby zakaźne. Wybrane wirusowe choroby zakaźne: nosówka,…

60.00

PLN

Zamów

Program kursu Podstawy anatomii Układ pokarmowy Funkcje, przewód pokarmowy, gruczoły trawienne, język i zęby, ustalanie wieku na podstawie uzębienia. Fizjologia trawienia i wchłaniania, różnice między psami, a kotami Układ oddechowy…

50.00

PLN

80.00

PLN

Zamów

Kursy stacjonarne

Widok

Przywołanie to najważniejsza komenda, którą powinien znać każdy pies. To właśnie od tej komendy często zależy zdrowie, a nawet życie naszego pupila. Są psy wyjątkowo oporne na naukę przywołania. Kurs ten obszernie…

350.00

PLN

450.00

PLN

Zamów

Kurs przeznaczony dla przyszłych opiekunów zwierząt dający kwalifikacje petsittera. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy do pracy z psami i kotami, w szczególności kładąc nacisk na behawior zwierząt i umiejętności komunikowania się z nimi, ale także obejmuje podstawy treningu. Ponadto nie…

550.00

PLN

900.00

PLN

Zamów

Praca węchową w życiu psów jest niezwykle ważna. Wpływa na plastyczność mózgu, stymuluje neurogenezę, uruchamia system dopaminergiczny. Wzbogacenie środowiska zmniejsza częstość występowania lub nasilenie niepożądanych lub nienormalnych zachowań, takich jak…

Bezpłatny

Zamów

Dietetyka to nauka zawierająca w sobie elementy nauk medycznych, technologii żywności, psychologii, biochemii, mikrobiologii, farmakologii  i nauk o życiu. Kurs “Dietetyk zwierzęcy” został stworzony z myślą o zwierzętach towarzyszących i…

5500.00

PLN

7000.00

PLN

Zamów

Kurs przeznaczony dla uczestników Kursu “Behawiorysta-Zoopsycholog”, w specjalizacji I stopnia Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris). Jest to zaawansowane szkolenie w całości przeprowadzone w formie warsztatowej. Zawiera w sobie prezentację praktycznych technik pracy z psami z zaburzeniami zachowania oraz szczegółową analizę…

3500.00

PLN

7500.00

PLN

Zamów

Kurs przeznaczony dla uczestników Kursu „Behawiorysta-Zoopsycholog”, w specjalizacji I stopnia Problemy behawioralne kotów (Felis Catus). Jest to zaawansowane szkolenie w całości przeprowadzone w formie warsztatowej. Zawiera w sobie prezentację praktycznych technik pracy z kotami z zaburzeniami zachowania oraz szczegółową analizę…

3000.00

PLN

Zamów

Specjalizacja: Problemy behawioralne koni (Equus caballus) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania koni, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych.  Kompleksowe szkolenie z psychologii i etologii koni,…

7000.00

PLN

Zamów

Specjalizacja: Problemy behawioralne gryzoni i królików (Rodentia, Oryctolagus cuniculus f. domesticus) powstała z myślą o osobach chcących zajmować się zawodowo pomaganiem zwierzętom z rzędu gryzoni i zajęczaków i ich opiekunom. Kurs skupia się na analizie zachowania tych…

2200.00

PLN

Zamów

Specjalizacja dostępna tylko po zakupie i odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego “Behawiorysta-Zoopsycholog” (Nowy Program). Specjalizacja: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania psów, ocenie ich temperamentu,…

4500.00

PLN

Zamów

Specjalizacja: Problemy behawioralne kotów (Felis catus) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania kotów, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych. 

3000.00

PLN

Zamów

Specjalizacja dostępna tylko po zakupie Kursu “Behawiorysta-Zoopsycholog”. Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910…

3500.00

PLN

Zamów

Zoopsycholog oficjalnie widnieje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku. Jest to specjalista badający relacje człowiek – zwierzę, doradza właścicielowi, jak zbudować relację ze zwierzęciem. Pomaga również…

7500.00

PLN

Zamów

I Ogólnopolska Konferencja dla Hodowców Psów Rasowych „Hodowca na medal – rozród, żywienie, opieka i dobrostan psów rasowych” Konferencja skierowana jest przede wszystkim do hodowców psów rasowych oraz osób planujących…

160.00

PLN

Zamów

Kurs dla lekarzy weterynarii oraz studentów medycyny weterynaryjnej. Medycyna behawioralna psów i kotów obejmuje wszystkie aspekty neurofizjologii zwierząt w kontekście pracy lekarza ze szczególnym nastawieniem na psychofarmakoterapię zaburzeń zachowania zwierząt. Kurs…

4500.00

PLN

7000.00

PLN

Zamów

Zoosemiotyka to bardzo specjalistyczna dziedzina zajmująca się analizą zachowania zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem kanałów komunikacyjnych. Analizowanie zachowania jest niezwykle złożone, zaś interpretacja pewnych zachowań może być trudna lub błędna, co skutkuje pogorszeniem…

1900.00

PLN

2200.00

PLN

Zamów

Program kursu „Instruktor Szkolenia Psów” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczną pracę z psami na placu…

6500.00

PLN

Zamów

TRENER ZWIERZĄT/ PROFESSIONAL ANIMAL TRAINER Pierwszy w Polsce kurs przeznaczony dla obecnych i przyszłych pracowników ogrodów zoologicznych i parków dzikich zwierząt. Kurs ten nadaje kwalifikacje trenera zwierząt – najbliższa edycja w 2024 Pierwszy raz w Polsce…

5500.00

PLN

9000.00

PLN

Zamów

KURS INSTRUKTORSKI II STOPNIA ETHOPLANET ma za zadanie przygotować absolwentów do profesjonalnej pracy z obcymi psami oraz samodzielnego prowadzenia własnej szkoły dla psów. Dostępny tylko dla absolwentów kursu Instruktorskiego I stopnia Ethoplanet. Istnieje możliwość dołączenia osób po kursach w innych…

8000.00

PLN

Zamów

Pakiety

Jak działają nasze kursy?

Wybierz kurs, który Cię interesuje
Zarejestruj się i zamów kurs
Zacznij naukę razem z nami!

Współpracujemy z

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.