Teoria uczenia i modyfikacji zachowań - E-learning | Ethoplanet
Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

Uczenie to proces poznawczy, w wyniku którego dochodzi do powstawania nowych lub modyfikacji istniejących elementów zachowania się. Jest to nabywanie nowych informacji i umiejętności,
w celu przystosowania się do środowiska. Kurs przedstawia elementy składowe procesu uczenia się oraz tłumaczy wszelkie aspekty z nim powiązane. 

Program kursu:

 1. Pojęcie uczenia się, inteligencji, pamięci.
 2. Typy uczenia.
 3. Czym jest wyuczona bezradność?
 4. Uwaga- definicje, typy, funkcje.
 5. Modyfikacje zachowań: 
 1. Rozwijanie zachowań pożądanych 
 2. Redukowanie zachowań niepożądanych
 3. Generalizacja
 4. Utrzymanie efektów (ang. maintenance)
 1. Warunkowanie klasyczne, instrumentalne i wyższego rzędu. 
 2. Oporność na wygaszanie, wzmocnienia i rozkłady wzmocnień. 
 3. Prawo Yerkesa-Dodsona
 4. Ocena fukncjonalna zachowania – analiza ABC
 5. Aranżacja bodźców poprzedzjących
 6.  Hierarchia procedur związanych z modyfikacją zachowania. 

 

W cenie kursu:

 • materiały video – ponad 1,5 h wykładu
 • prezentacje multimedialne
 • webinarium live 
 • artykuły
 • zalecana literatura
 • test sprawdzający zdobytą wiedzę 
 • dyplom ukończenia kursu 

 

Prowadząca kurs:
dr Agata Kokocińska-Kusiak

Zamówienie

300.00

PLN

Zamów

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.