Teoria uczenia i modyfikacji zachowań - E-learning | Ethoplanet
Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

Uczenie to proces poznawczy, w wyniku którego dochodzi do powstawania nowych lub modyfikacji istniejących elementów zachowania się. Jest to nabywanie nowych informacji i umiejętności,
w celu przystosowania się do środowiska. Kurs przedstawia elementy składowe procesu uczenia się oraz tłumaczy wszelkie aspekty z nim powiązane. 

Program kursu:

 1. Pojęcie uczenia się, inteligencji, pamięci.
 2. Typy uczenia.
 3. Czym jest wyuczona bezradność?
 4. Uwaga- definicje, typy, funkcje.
 5. Modyfikacje zachowań: 
 1. Rozwijanie zachowań pożądanych 
 2. Redukowanie zachowań niepożądanych
 3. Generalizacja
 4. Utrzymanie efektów (ang. maintenance)
 1. Warunkowanie klasyczne, instrumentalne i wyższego rzędu. 
 2. Oporność na wygaszanie, wzmocnienia i rozkłady wzmocnień. 
 3. Prawo Yerkesa-Dodsona
 4. Ocena fukncjonalna zachowania – analiza ABC
 5. Aranżacja bodźców poprzedzjących
 6.  Hierarchia procedur związanych z modyfikacją zachowania. 

 

W cenie kursu:

 • materiały video – ponad 1,5 h wykładu
 • prezentacje multimedialne
 • webinarium live 
 • artykuły
 • zalecana literatura
 • test sprawdzający zdobytą wiedzę 
 • dyplom ukończenia kursu 

 

Prowadząca kurs:
dr Agata Kokocińska-Kusiak

Zamówienie

80.00

PLN

100.00

PLN

Zamów
Bezterminowy
3 miesiące
Online
Tak
Średni

80.00

PLN

100.00

PLN

Zamów

Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

Znajomość mechanizmów odpowiedzialnych za nabywanie nowych umiejętności jest kluczowym elementem planowania, a także prowadzenia treningów zwierząt. Kurs w pigułce przedstawia najważniejsze aspekty. Przede wszystkim typy uczenia się, szczegółową analizę warunkowania klasycznego, instrumentalnego i wyższego rzędu, aranżację bodźców poprzedzających oraz hierarchie procedur modyfikacji zachowania.

Program kursu:

 Moduł I – Teoria uczenia

 1. Podstawowe pojęcia. Procesy uczenia
 2. Uwaga

Moduł II – Modyfikacja zachowania

 

Szczegółowy zakres programu oraz prelegentów znajdziesz na stronie głównej Ethoplanet:

https://ethoplanet.com/kursy/teoria-uczenia-i-modyfikacji-zachowan/

Najważniejsze informację o kursie:

Kurs 100% online

Dostęp do strefy e-learningowej

Wiedza poparta badaniami naukowymi

Materiały video (1,5 godziny nagrań)

Prezentacje multimedialne

Artykuły oraz zalecana literatura

Test sprawdzający zdobytą wiedzę

Certyfikat uczestnictwa

Zalety kursu

Podstawowa wiedza

Zapoznasz się z podstawowymi pojęciami uczenia się, inteligencji, uwagi czy pamięci oraz typami uczenia się.

Uczenie się

Zapoznasz się z mechanizmami odpowiedzialnymi za proces nabywania nowych umiejętności

Trening

Nauczysz się jak prawidłowo poprowadzić proces treningowy oraz pojedynczą sesję

Po kursie otrzymasz

Dyplom ukończenia kursu 

Po ukończeniu kursu są wydawane dyplomy wewnętrzne Ethoplanet

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.