Kurs Behawiorysta – Zoopsycholog [Edycja 7] - E-learning | Ethoplanet
Kurs Behawiorysta – Zoopsycholog [Edycja 7]

Kurs Behawiorysta – Zoopsycholog [Edycja 7]

Zoopsycholog oficjalnie widnieje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku. Jest to specjalista badający relacje człowiek – zwierzę, doradza właścicielowi, jak zbudować relację ze zwierzęciem. Pomaga również usunąć lub zredukować napięcie i niepożądane zachowania zwierzęcia.

W polskim prawie certyfikacja opiera się na „Zaświadczeniu o ukończeniu kursu” spełniającego wymogi formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi, jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

 

Kurs „Behawiorysta-Zoopsycholog” stanowi bazę do dalszych specjalizacji i obejmuje wiedzę z zakresu etologii i ogólnej psychologii zwierząt. Dotyczy wszystkich gatunków zwierząt. Kurs kończy się zaświadczeniem na wzór MEN. 

W celu zdobycia dalszych kwalifikacji w pracy z konkretnymi gatunkami, utworzyliśmy serię specjalizacji, tak, aby każdy uczestnik mógł wybrać te, które są w obszarze jego zainteresowań. Specjalizacje obejmują już serię warsztatów i praktyk ze zwierzętami. 

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Szczegółowy opis kursu tutaj

Terminy zjazdów:

03-04.09.2022, zajęcia stacjonarne
17-18.09.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
01-02.10.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
15-16.10.2022, zajęcia stacjonarne z psami
29-30.10.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym

Dostęp do strefy kursu trwa do dnia PIERWSZEGO egzaminu, wskazanego w harmonogramie zajęć.
Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do strefy za opłatą – 200 zł/miesiąc licząc od kolejnego miesiąca po egzaminie.

Zamówienie

Promocja do: 2024-06-30 23:00

6500.00

PLN

7500.00

PLN

Zamów
05-10.09.2024
5 miesięcy
Hybrydowy
Tak
Zaawansowany

Promocja do: 2024-06-30 23:00

6500.00

PLN

7500.00

PLN

Zamów

Kurs Behawiorysta – Zoopsycholog [Edycja 7]

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony jest dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy, w zależności od specjalizacji, do pracy z różnymi gatunkami zwierząt, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie ich behawioru, potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi. Kurs zoopsychologa obejmuje także warsztaty praktyczne niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Uwaga – nie wydajemy dyplomów po samym kursie Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy. Tylko kurs bazowy połączony z dowolną specjalizacją kończy się wydaniem zaświadczenia na wzór MEN i Certyfikatu Ethoplanet.

Program kursu:

CZĘŚĆ I PODSTAWY ANATOMII, FIZJOLOGII I PSYCHOLOGII ZWIERZĄT

MODUŁ I – Neuropsychologia i biologiczne podstawy zachowania się zwierząt

 • Wstęp do fizjologii
 • Podstawy genetyki
 • Rozwój mózgu
 • Uczenie

MODUŁ II – Analiza zachowania zwierząt

 • Wstęp. Etologia. Behawioryzm.
 • Behawior – co to jest? Zachowania proste i złożone. Analiza zachowania- czym jest?
 • Charakterystyka analizy zachowania
 • Bodźce
 • Potrzeba. Instynkt. Popęd i konflikt popędów. Motywacja.
 • Strategie przetrwania
 • Emocje
 • Wpływ stresu na zachowanie
 • Zachowania socjalne
 • Wpływ środowiska
 • Modyfikacje zachowań

MODUŁ III – Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

 • Teoria uczenia. Pamięć. Inteligencja.
 • Procesy uwagi
 • Modyfikacja zachowania

MODUŁ IV – Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów

 • Układ pokarmowy
 • Układ oddechowy
 • Układ krwionośny i limfatyczny
 • Układ wydalniczy
 • Narządy zmysłów
 • Układ powłokowy
 • Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt
 • Rozmnażanie – jądra i jajniki
 • Plusy i minusy kastracji
 • Zachowanie a kastracja
 • Rozród psów i kotów
 • Wady i zalety kastracji – korzyść z kastracji u suk
 • Ryzyko związane z kastracją u suk
 • Plusy kastracji samców
 • Zagrożenia związane z kastracją
 • Kiedy najbezpieczniej poddać psa/sukę kastracji

MODUŁ V – Choroby zakaźne i pasożytnicze psów i kotów. Profilaktyka weterynaryjna.

 • Przyczyny najczęstszych chorób
 • Choroby pasożytnicze
 • Profilaktyka weterynaryjna i szczepienia

MODUŁ VI – Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących

 • Parametry życiowe
 • Udar cieplny
 • Oparzenia
 • Wychłodzenie
 • Zatrucia
 • Ukąszenia owadów
 • Skręt żołądka
 • Rany
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kaganiec
 • Apteczka
 • Resuscytacja małych psów i kotów
 • Resuscytacja – pokaz na fantomie

MODUŁ VII – Wpływ chorób somatycznych i bólu na zachowanie zwierząt

 • Ból i stres
 • Wpływ zaburzeń hormonalnych na terapię behawioralną
 • Inne zaburzenia hormonalne

MODUŁ VIII – Etogram psa

 • Wstęp. Wpływ człowieka na zachowanie psa. Komunikacja człowiek-pies.
 • Kanały komunikacyjne. Węch
 • Kanały komunikacyjne. Wzrok
 • Komunikacja wizualna – mowa ciała
 • Kanały komunikacyjne. Słuch. Komunikacja dźwiękowa
 • Sygnały uspokajające/stresowe. Podstawowe informacje wg. uproszczonej nomenklatury.
 • Zachowania dominacyjne
 • Etapy rozwoju psiego umysłu
 • Wpływ człowieka na kompetencje socjalne psów
 • Czym jest komunikacja?
 • Wzmacnianie
 • Relacje.
 • Etogram.

MODUŁ IX – Etogram kota

MODUŁ X – Temperament a osobowość

MODUŁ XI – Problemy behawioralne psów i kotów – diagnostyka i plany terapeutyczne

 • Narzędzia diagnostyczne
 • Zaburzenia lękowe u psów.
 • Zaburzenia lękowe kotów. – już wkrótce!
 • Problemy separacyjne psów i kotów. – już wkrótce!
 • Reaktywność – przyczyny, diagnostyka, programy terapeutyczne. – już wkrótce!
 • Depresja. – już wkrótce!
 • CCD – już wkrótce!
 • FCD – już wkrótce!

MODUŁA XII – Socjalizacja szczeniąt i kociąt- już wkrótce!

 • Czym jest socjalizacja?
 • Socjalizacja szczeniąt
 • Socjalizacja kociąt

MODUŁ XIII – Podstawy dietetyki.- już wkrótce!

 • Podstawy dietetyki.
 • Wpływ diety na zachowanie zwierząt.
 • Jak czytać etykiety karm?

MODUŁ XIV – Feromonoterapia i zoofarmakognozja – już wkrótce!

MODUŁ XV – Metody awersyjne w szkoleniu zwierząt.- już wkrótce!

 

Szczegółowy zakres programu oraz prelegentów znajdziesz na stronie głównej Ethoplanet:

https://ethoplanet.com/kursy/kurs-behawiorysta-zoopsycholog-nowy-program/

Najważniejsze informację o kursie:

Kurs hybrydowy

Dostęp do strefy e-learningowej

Wiedza poparta badaniami naukowymi

Materiały video (120 godzin)

80 godzin (lekcyjnych) zajęć

Podczas zjazdów weekendowych w formie stacjonarnej i webinarów w czasie rzeczywistym

Kurs: Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt oraz Kurs: Podstawy Pet-biznesu

Materiały pomocnicze oraz edukacyjne

Gotowe instrukcje dla klienta oraz wzory formularzy

Formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu

Pakiety prezentów

Opieka tutora

Przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery.

Certyfikat uczestnictwa oraz zaświadczenie na wzór MEN

Po kursie specjalistycznym

Zalety kursu

Niezbędne podstawy

Zapoznasz się ze szczegółową psychologią zwierząt, niezbędną do zrozumienia praktycznej pracy ze zwierzęciem.

Teoria

Zapoznasz się z profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych oraz podstawowymi technikami pracy ze zwierzętami. Dodatkowo dowiesz się jak działa mechanizm uczenia się zwierząt.

Metody pracy

Zapoznasz się z metodami i technikami pracy w terapii behawioralnej zwierząt.

Literatura i artykuły

Dowiesz się gdzie szukać informacji i jak pogłębiać wiedzę, a także jak znaleźć rzetelne źródło wiedzy (badania naukowe).

Po kursie otrzymasz

Dyplomu Ethoplanet i Zaświadczenie MEN
Uczestnik otrzymuje dopiero po ukończeniu kursu bazowego wraz z obowiązkową specjalizacją, czyli po zdaniu obu egzaminów teoretycznych w postaci testu online: z programu bazowego i z programu specjalizacji oraz napisaniu pracy dyplomowej ze studium przypadku, jej pozytywnej ocenie, na co jest czas do 1 roku liczone od dnia zdania egzaminu z kursu Bazowego.
Dodatkowe dyplomy
Kurs: Podstawy Pet-biznesu oraz Kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt
Teczka behawiorysty „Ethoplanet”

Zjazd 1

05-06.10.2024 - Zjazd stacjonarny w Lawendowym Ranchu Ethoplanet

Zjazd 2

12-13.10.2024 - Webinar online w czasie rzeczywistym

Zjazd 3

26-27.09.2024 - Zjazd stacjonarny w Lawendowym Ranchu Ethoplanet

Zjazd 4

16-17.11.2024 - Webinar online w czasie rzeczywistym

Zjazd 5

23-24.11.2024 - Webinar online w czasie rzeczywistym

Egzamin online

14.12.2024 –godz. 11.00

MIEJSCE ZJAZDU STACJONARNEGO

Lawendowe Rancho Ethoplanet 08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck

Po ukończeniu kursu są wydawane dyplomy wewnętrzne Ethoplanet oraz zaświadczenia na wzór MEN.

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.