Farmakoterapia w zaburzeniach behawioralnych ptaków - E-learning | Ethoplanet
Farmakoterapia w zaburzeniach behawioralnych ptaków

Farmakoterapia w zaburzeniach behawioralnych ptaków

Słuchacz webinaru pozna historyczne i współczesne podejście do farmakoterapii zaburzeń behawioralnych u ptaków, obecny stan
wiedzy na temat możliwych mechanizmów działania leków
stosowanych w celu zmiany zachowania oraz uwarunkowania
prawne stosowania leków zarejestrowanych dla ludzi u zwierząt.
Podczas wykładu omówiono poszczególne grupy leków wraz ze
wskazaniami do ich stosowania, przeciwwskazaniami oraz możliwymi działaniami niepożądanymi. Zamieszczono także krótki
komentarz na temat stosowania ziół i suplementów z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy na temat podawania olejku
CBD ptakom.

Zamówienie

300.00

PLN

Zamów
Bezterminowy
3 miesiące
Webinar online
Tak
Średni

300.00

PLN

Zamów

Farmakoterapia w zaburzeniach behawioralnych ptaków

Słuchacz webinaru pozna historyczne i współczesne podejście do farmakoterapii zaburzeń behawioralnych u ptaków, obecny stan
wiedzy na temat możliwych mechanizmów działania leków
stosowanych w celu zmiany zachowania oraz uwarunkowania
prawne stosowania leków zarejestrowanych dla ludzi u zwierząt.
Podczas wykładu omówiono poszczególne grupy leków wraz ze
wskazaniami do ich stosowania, przeciwwskazaniami oraz możliwymi działaniami niepożądanymi. Zamieszczono także krótki
komentarz na temat stosowania ziół i suplementów z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy na temat podawania olejku
CBD ptakom.

Najważniejsze informację o kursie:

Webinar online

Dostęp do strefy e-learningowej

Wiedz poparta badaniami naukowymi

Certyfikat uczestnictwa

Zalety kursu

Farmakoterapia u ptaków

Poznasz dawne i współczesne podejście do farmkamokterapii u ptaków oraz zapoznasz się z obecnym stanem wiedzy.

Mechanizmy

Poznasz mechanizm działania leków.

Leki

Zapoznasz się z konkretnymi lekami oraz i zastosowaniem, przeciwskazaniami oraz możliwymi działaniami niepożądanymi.

Zioła, suplementy i CBD

Dowiesz się o stosowania ziół i suplementów z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy na temat podawania olejku CBD ptakom.

Po kursie otrzymasz

Certyfikat uczestnictwa

Po ukończeniu kursu są wydawane dyplomy wewnętrzne Ethoplanet

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.